Lohca Competens AB

Omställning

Lohca Competens AB har samarbetsavtal som leverantör, specialist och coach för följande fonder:

TSL  Trygghetsfonden; Privatanställda kollektivanslutna
Trygghetsstiftelsen; Statliga tjänstemän
Omställningsfonden; Kommunalt anställda, tjänstemän och kollektivanslutna
Trygghetsrådet; Privatanställda tjänstemän, enligt §13 §14

Att bli uppsagd från sitt jobb är för de allra flesta en dramatisk händelse som innebär en stor förändring i livet. Vardagens förutsättningar förändras, massor av frågor dyker upp och man känner oro inför framtiden. Det är helt naturligt. Då är det viktigt att man får möjlighet att prata om sina tankar, känslor och sin oro med någon som lyssnar men som också kan hjälpa till att se de möjligheter som finns. Ibland kan den ofrivilliga förändringen faktiskt leda till något positivt, en förändring till det bättre, ibland blir det starten på det egna företaget eller påbörjar man äntligen de där studierna man länge drömt om.

Oavsett vilken väg du vill gå innebär TSL/TRR  stödet att jag finns där, hjälper dig med din personliga marknadsföring och ser till att du blir rustad att hitta vägen till din nya sysselsättning. Stödet är individuellt och utgår från dina behov, du avgör själv hur mycket och vilken hjälp du vill ha, vi ses regelbundet så länge du upplever stödet meningsfullt.

Innehåll/genomförande​

Inledande samtal

 • Personligt stöd/coachande samtal
 • Vem är jag, hur har jag det?
 • Vilka förutsättningar, studiebakgrund, arbetslivserfarenhet, kompetenser
 • Inventering av intressen, drivkrafter färdigheter och personliga egenskaper

Den personliga marknadsföringen

 • CV, ev. registrering i IF Metalls kompetensbank (för deras medlemmar)
 • Personligt brev, olika intresseanmälningar

Vägval, ny inriktning, studier

 • Testning av personliga och yrkesmässiga preferenser/vägval
 • Underlag för beslut livssituation/arbetsinnehåll/karriärmöjligheter osv

I väntan på det nya jobbet

 • Fortsatta individuella samtal
 • Aktiverande och motiverande insatser
 • Arbetsmarknadskunskap, inbjudna gäster, studiebesök
 • Gruppföreläsningar om t ex ”hur använder jag mitt nätverk” osv

Arbetsförmedlingen

 • Bjuder in för info
 • Vid behov, påkalla tidig insats, delta i trepartsamtal
 • inskrivning på AF,
 • hjälp med rapporteringar

Leverantörsavtal med TSL sedan 20171101 och följer deras riktlinjer

Referenser

Följ oss i sociala medier!