Lohca Competens AB

Coachning & Karriärväxling

Vi gör en resa tillsammans från här och nu till framtiden, och vi hjälps åt att skapa kartan, sen hittar du själv vägen. Du bestämmer varför och vad vi pratar om , jag ställer frågorna och gör lite olika övningar  tills du hittar svaren.

Under samtalen går vi bl.a igenom:

  • Nulägesanalys
  • Hur har du det
  • Vart vill du
  • Hur ska du komma dit
  • När ska du vara framme

Referenser

En organisationsförändring kan innebära att just din tjänst inte längre behövs på din arbetsplats. det är inte alltid det måste leda till en uppsägning på grund av arbetsbrist, är organisation stor, kan det kanske vara så att din kompetens behövs på en annan avdelning, som man ibland kan behöva hjälp att se,

Följ oss i sociala medier!