Lohca Competens AB

Ledarskap

Som chef och ledare har man ofta ett stort ansvar, man förväntas göra rätt inom ett väldigt brett spektrum och har ansvar för sina medarbetare, arbetsmiljön och det arbete som utförs. 
Man förväntas vara en förebild, vara inkännande och lyssna samtidigt som man ska var beslutsfattare, detta ofta utan någon längre betänketid. Alla chefer är individer, alla har olika styrkor och svagheter. Vi väljer att kalla det utvecklingsområden. Man kan inte vara bäst på allt, men genom att vara medveten om hur man reagerar och agerar i olika situationer kan man öva sig och bli både bättre och mer förberedd inför de flesta situationer. 

Ingen blir bättre av att göra som man alltid har gjort, men alla utvecklas genom att synliggöra, fundera över olika alternativ och se andra möjligheter. 

Ditt ledarutvecklingsprogram planerar vi tillsammans med dej. Vill du bara ha coachande samtal, och diskutera det som är på gång, vad som känns jobbigt eller ha hjälp med att mentalt förbereda inför något, så är det fullt möjligt.  
Man kan också systematiskt gå igenom olika punkter i det personliga ledarskapet, reflektera och analysera för att växa och utvecklas i sin roll. Vi använder olika verktyg, utifrån dina behov och vår erfarenhet. Winmars Ledarskapsprofil är ofta en utmärkt grund att utgå ifrån för att göra styrkor och ev. utvecklingsområden synliga som man därefter kombinerar med samtal och övningar enligt Ledarskapets Dimensioner 2.0.  Samtal kring ledarskap, coachning och personlig utveckling ligger mig varmt om hjärtat och brukar leda till mätbara, positiva resultat.

www.winmar.se

https://ledarskapetsdimensioner.se/

 
 
 
  

 

 

Följ oss i sociala medier!