Lohca Competens AB

Lohca Competens

Lohca Competens hjälper dig att hitta vägen tillbaka till ny sysselsättning. 

Jag som driver Lohca Competens är beteendevetare med fil kand i organisationspsykologi, diplomerad Executive Coach med KBT kompetens, på väg att bli certifierad användare av Fyrarummaren. Min erfarenhet både av att vara chef och HR konsult under många år har givit mig en djup förståelse och bred kompetens inom olika typer av förändringsarbete både individuellt och i grupp.

Du är lika välkommen till Locha Competens oavsett om det är du själv som privatperson som tar kontakt eller det sker via din arbetsgivare eller ditt fackliga ombud.

Även om en ofrivillig förändring i form av en uppsägning kan skapa oro och negativa känslor inför den nya vardagen, så kan det också leda till något positivt. Det är inte ovanligt att det leder till en förändring till det bättre. Oftast hittar man ganska snabbt ett nytt jobb som man trivs i, ibland kan det innebära att man faktiskt startar det där företaget man har tänkt på så länge, eller tar tag i de studier som man tidigare drömt om, men som aldrig blev av, för att livet kom emellan. 

Individuellt stöd format efter dina behov

Oavsett vilka drömmar eller mål du har, så innebär stödet från Lohca Competens att vi coachar dig att se nya möjligheter. Behöver du byta inriktning i arbetslivet, skriva cv och andra ansökningshandlingar bidrar vi med vår kunskap för att du ska bli trygg i din personliga marknadsföring. Vi finns där hela vägen med målet att Du ska bli väl rustad att hitta vägen till din nya sysselsättning.
Stödet vi erbjuder är individuellt utformat efter dina särskilda behov. Du avgör själv hur du vill att vårt samarbete ska utformas, och i vilken utsträckning.

Vi ses regelbundet så länge du upplever att stödet känns meningsfullt. Vi finns där för dig.

Följ oss i sociala medier!